Matthiesen 1913. I: 156

Holsténshusæble.

Hjem og Historie: Sorten, der er et Frøæble, stammer fra Holstenshus Have ved Fåborg. Hr. Gartner Johansen dersteds meddeler i Brev af 17. 12. 08 følgende:

»Da jeg kom hertil 1880 som Gartner, var der under nogle gamle Linde nedslået nogle Vildstammer, som det formodentlig havde været Meningen at plante ud og forædle. Jeg havde imidlertid ingen Brug for dem, og de blev liggende, da de lå i en Afkrog og ikke lå i Vejen. Jeg rejste så herfra 1885, og da jeg nu efter så mange Års Forløb igen overtog Pladsen her, så jeg, at disse Vildlinger endnu på samme Plads. De bar Frugt i Sommer allesammen, men alle bar de besksøde Frugter undtagen ét, som jeg mente så ud til noget godt, hvorfor jeg plukkede dem af og gemte dem på Lageret for at se, hvad de blev til. Det er en Prøve deraf, jeg sender Dem... Træet ligger som anført i en Afkrog under store gamle Linde, der hænger ud over det med deres Grene, så jeg er temmelig sikker på, at Æblerne kan blive meget større, når Træet havde en god Plads.«

Hr. Johansen har fået Ret med Hensyn til Størrelsen, Frugter fra 1912 er meget større.

Beskrivelse af Frugten: Størrelse: de første Frugter var middelstore, 71 mm brede, 68 mm høje, de sidst sendte 85 mm brede og 75 mm høje. Form: næsten kuglerund eller mere. afplattet rund, Bug på Midten og herfra med kugleformet Runding mod Stilken, lidt mere plat mod Bægeret; enkelte Frugter er fladere, den ene Side er altid stærkere udviklet. Bæger: stort, åbent, Bladene brede, lange, grønne og adskilte ved Grunden, bøjer indad, slår Spidserne tilbage; Hulen middeldyb eller flad, vid, næsten glat, Ribber og Biribber flade, de første spores dog ned over Frugten, så Tværsnittet er næppe helt rundt. Stilk: kort, tyk, glat; Hulen middeldyb, middelvid med gråbrun Strålerust; ofte er hele Stilkpartiet en kvædeagtig Forlængelse uden Hule og selve Stilken da en kort, tyk, næsten helt overvokset Knort. Hud: mat guldgul eller mørkegul med grønligt Skær, Solsiden med et tyndt, mat, mørkt rødt, fuldt af fine Stænk og enkelte smalle Striber, hos stærkt solbeskinnede Frugter kan det røde omtrent dække, ellers skinner Grundfarven igennem; Punkter spredte, temmelig store, mørkebrune? med bred Hov; lidt fin Rust i Bægerhulen kan træffes, ligeledes vorteagtige Rustpletter. God Lugt. Svagt fedtet. Kærnehus: lille, eliptisk eller næsten tenformet, Aksen normalt snæver men kan også være mere vid, Rum svagt afrundede eller rundt tilspidsede opad, tilspidsede nedad, Vægge glatte eller svagt sprængte, én eller to lange, smalle, skarpt tilspidsede brune Kærner i hvert. Bægerrør; en kort, bred Kegle, Tråde midtstillede, Griffel f kløvet, glat under, lidt fint filtet eller håret i Delingsstedet. Kød: hvidt med gul Tone, meget saftfuldt, mørt, af fin, forfriskende sød vinagtig, godt krydret Smag. Modningstid: December til langt hen i Tiden. Værd: fortrinlig og smuk Bordfrugt.

HerschendM5.jpg Fig. 83. Holsténshusæble.

Om Træet kan der endnu ikke siges noget. På Dværgrod har Sorten taget godt fat her i Haven og vil desuden sikkert passe godt for almindelige Halvstammer.